คุนหมิง กุ้ยโจว Pingba Cherry Blossom 4 วัน 3 คืน KY (MAR-APR)

BHBE-KMG05

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน Kunming Airlines (KY) | คุนหมิง | กุ้ยโจว | เมืองซิงอี้ | ภูเขาหมื่นยอด (รวมรถแบตเตอรี่) | ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด | เมืองอันชุน

Share

หมวดหมู่ : จักรี Kunming

Share

  โปรแกรม
KMG05 : คุนหมิง กุ้ยโจว Pingba Cherry Blossom 4 วัน 3 คืน KY


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันที่ 2ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย • คุนหมิง • กุ้ยโจว • เมืองซิงอี้ • ภูเขาหมื่นยอด (รวมรถแบตเตอรี่)  • ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด • เมืองอันชุน
วันที่ 3เมืองอันชุน • สวนซากุระผิงป้า (รวมรถแบตเตอรี่) • คุนหมิง
วันที่ 4ร้านบัวหิมะ • เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) • ประตูม้าทองไก่หยก • ถนนคนเดินจินปี้ลู่ • ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
6 - 9 มี.ค. 63
7 - 10 มี.ค. 63
11 - 14 มี.ค. 63
12 - 15 มี.ค. 63
13 - 16 มี.ค. 63
14 - 17 มี.ค. 63
18 - 21 มี.ค. 63
19 - 22 มี.ค. 63
20 - 23 มี.ค. 63
21 - 24 มี.ค. 63
25 - 28 มี.ค. 63
26 - 29 มี.ค. 63
27 - 30 มี.ค. 63
28 - 31 มี.ค. 63
10,900
10,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
13,900
13,900
12,900
2 - 5 เม.ย. 63
3 - 6 เม.ย. 63
4 - 7 เม.ย. 63
13,900
14,900
14,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 1,500 บาท / ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com