ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน SL (JAN-MAY)

BHJW-PMM01ASL

เดินทาง ม.ค. - พ.ค. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | พระธาตุมุเตา | พระธาตุอินทร์แขวน | หงสาวดี | ตลาดสก็อต

Share

Share

  โปรแกรม
PMM01ASL : ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน SL (JAN-MAY)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-ใส่บาตรพระสงฆ์ร้อยกว่ารูป-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-นั่งกระเช้า-พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2พระธาตุอินทร์แขวน-พระไฝเลื่อนไจ้ท์ปอลอ-พระนอนชเวตาเลียง-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ- เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3เจดีย์สุเหร่-เทพทันใจองค์แรกของพม่า-สวนมหาบัณฑุละ-พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-ตลาดสก็อต-วัดบารมี-สนามบิน-ดอนเมือง
  วันเดินทาง
2-4 ม.ค. 2020
3-5 ม.ค. 2020
10-12 ม.ค. 2020
16-18 ม.ค. 2020
24-26 ม.ค. 2020
31 ม.ค. – 02 ก.พ. 2020
11,999. -
11,999. -
10,999. -
9,999. -
10,999. -
10,999. -
7-9 ก.พ. 2020
9-11 ก.พ. 2020
14-16 ก.พ. 2020
20-22 ก.พ. 2020
28 ก.พ.-01 มี.ค. 2020
11,999. -
11,999. -
10,999. -
9,999. -
10,999. -
6-8 มี.ค. 2020
13-15 มี.ค. 2020
19-21 มี.ค. 2020
27-29 มี.ค. 2020
10,999. -
10,999. -
9,999. -
10,999. -
3-5 เม.ย. 2020
5-7 เม.ย. 2020
9-11 เม.ย. 2020
10-12 เม.ย. 2020
12-14 เม.ย. 2020
17-19 เม.ย. 2020
23-25 เม.ย. 2020
30 เม.ย.-02 พ.ค. 2020
11,999. -
11,999. -
11,999. -
12,999. -
12,999. -
10,999. -
9,999. -
10,999. -
1-3 พ.ค. 2020
3-5 พ.ค. 2020
12,999. -
10,999. -
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, 1,000 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com