มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน TK (FEB-JUN)

BHBE-IST012

เดินทาง ม.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน TURKISH AIRLINE (TK) | พระราชวังทอปกาปึ | อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน | จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด | สไปซ์มาเก็ต | เมืองชานักกาเล

Share

Share

  โปรแกรม
IST012 : มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน TK


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพมหานคร  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันที่ 2ท่าอากาศยานอิสตันบูล • พระราชวังทอปกาปึ • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด • สไปซ์มาเก็ต • เมืองชานักกาเล
วันที่ 3ม้าไม้ฮอลิวูด • ขึ้นกระเช้าเมืองเพอร์กามัม • คูซาดาซึ
วันที่ 4โรงงานผลิตเสื้อหนัง • บ้านพระแม่มารี • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • ปามมุคคาเล
วันที่ 5ปราสาทปุยฝ้าย • เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน • เมืองคัปปาโดเกีย
วันที่ 6ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม •  นครใต้ดินคาดัค •  หุบเขาอุชิซาร์  • ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ •  ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ •  โชว์ระบำหน้าท้อง
วันที่ 7กรุงอังการา •  สุสานอาตาเติร์ก •  เมืองอิสตันบูล
วันที่ 8พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • บลูมอสก์ • ฮายาโซฟีอา  • ตลาดแกรนด์บาซาร์
วันที่ 9สนามบินอิสตันบูล • กรุงเทพ
  วันเดินทาง
06 – 14 ก.พ. 63
22 ก.พ. – 01 มี.ค. 63
33,900
33,900
12 – 20 มี.ค. 63
26 มี.ค. – 03 เม.ย. 63
32,900
33,900
02 – 10 เม.ย. 63
16 – 24 เม.ย. 63
34,900
34,900
01 – 09 พ.ค. 63
18 – 26 มิ.ย. 63
34,900
33,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80 USD/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com