มหัศจรรย์...คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ สะพานแก้ว 5 วัน 2 คืน SC (JAN-MAR)

BHBE-KMG01

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน SHANDONG AIRLINE (SC) | ถ่างเตี้ยน | ภูเขาหิมะเจียวจื่อ | ตงชวน | แผ่นดินสีแดงตงชวน | ไร่สตรอว์เบอร์รี่ | ถ้ำไซอิ๋ว | สะพานแก้ว

Share

หมวดหมู่ : Kunming

Share

  โปรแกรม
KMG01 : มหัศจรรย์...คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ สะพานแก้ว 5 วัน 2 คืน SC


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ
วันที่ 2ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย • ถ่างเตี้ยน • ภูเขาหิมะเจียวจื่อ
วันที่ 3ตงชวน • แผ่นดินสีแดงตงชวน • ไร่สตรอว์เบอร์รี่ • ถ้ำไซอิ๋ว • สะพานแก้ว
วันที่ 4ร้านบัวหิมะ • วัดหยวนทง • อุทยานน้ำตกคุนหมิง • ประตูม้าทองไก่หยก • อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินจินปี้ลู่  • ท่าอากาศยายนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย
วันที่ 5ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
15 - 19 ม.ค. 637,900
14 - 18 ก.พ. 63
19 - 23 ก.พ. 63
20 - 24 ก.พ. 63
21 - 25 ก.พ. 63
26 ก.พ. - 1 มี.ค. 63
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 63
28 ก.พ. - 3 มี.ค. 63
8,900
7,900
8,900
8,900
7,900
8,900
8,900
4 - 8 มี.ค. 63
5 - 9 มี.ค. 63
6 - 10 มี.ค. 63
11 - 15 มี.ค. 63
12 - 16 มี.ค. 63
13 - 27 มี.ค. 63
18 - 22 มี.ค. 63
19 - 23 มี.ค. 63
20 - 24 มี.ค. 63
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 1,500 บาท/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com