เที่ยนฟิน ตุรกี อู่อารยะธรรมแห่งอานาโตเลีย 9 วัน 7 คืน TK (FEB-APR)

BHFT-ISTTK07V

เดินทาง ก.พ. - เม.ย. 63 | สายการบิน TURKISH AIRLINE (TK) | สุเหร่าสีเขียว | ตลาดผ้าไหมบูร์ซา | เพอร์กามอน | เมืองโบราณเอเฟซุส | โรงงานเครื่องหนัง | บ้านพระแม่มารี | ปามุคคาเล่

Share

หมวดหมู่ : จักรี Turkey

Share

  โปรแกรม
ISTTK07V : เที่ยนฟิน ตุรกี อู่อารยะธรรมแห่งอานาโตเลีย 9 วัน 7 คืน TK


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – บูร์ซา
วันที่ 2สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหมบูร์ซา – เพอร์กามอน – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาซึ
วันที่ 3เมืองโบราณเอเฟซุส – โรงงานเครื่องหนัง – บ้านพระแม่มารี – ปามุคคาเล่
วันที่ 4ปามุกคาเล่ - คอนย่า – นครใต้ดินไคมัคลี – คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
วันที่ 5คัปปาโดเกีย - นครใต้ดินชาดัคหรือไคมักคลี - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอโรเม่ - โรงงานทอพรม - เครื่องปั้นดินเผาและอัญมณี - กรุงอังคารา
วันที่ 6กรุงอังคารา - สุสานอตาเติร์ก - ป้อมปราการอังคารา – อิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
วันที่ 7จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด – ฮิปโปโดรม – สไปซ์มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปิ - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
วันที่ 8สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังโดลบามาเช่ – สนามบิน
วันที่ 9กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
14 – 22 ก.พ. 63
21 – 29 ก.พ. 63
36,990
35,990
06 – 14 มี.ค. 63
13 – 21 มี.ค. 63
20 – 28 มี.ค. 63
34,990
35,990
35,990
03 – 11 เม.ย. 63 36,990
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถรวม 48 USD /ทริป/ท่าน (เด็กเก็บเท่ากับผู้ใหญ่)
  • ´      ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 27 USD /ทริป/ท่าน (เด็กเก็บเท่ากับผู้ใหญ่)
Powered by MakeWebEasy.com