เกาหลี ซุปตาร์..ซากุระ ชุปปี้ดูววว 5วัน3คืน XJ (APR-MAY)

BHTN-XJICN11

เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | เทศกาลดอกซากุระบาน | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | เกาะนามิ | ชิมสตรอเบอร์รี่ | ย่านฮงแด | ย่านเมียงดง

Share

Share

  โปรแกรม
XJICN11 : เกาหลี ซุปตาร์..ซากุระ ชุปปี้ดูววว 5วัน3คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ที่พัก
วันที่ 2เกาะนามิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ไร่สตรอเบอร์รี่
วันที่ 3ศูนย์รวมเครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - เทศกาลซากุระ ที่ถนนซากุระแห่งกรุงโซล ศูนย์สมุนไพร - พระราชวังชางด๊อกกุง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
วันที่ 4หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมขึ้นลิฟท์) - ศูนย์โสม – พลอยอเมทิส – มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ช้อปปิ้งย่านฮงแด - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
วันที่ 5ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
05 – 09 เม.ย. 2563
10 – 14 เม.ย. 2563
12 – 16 เม.ย. 2563
19 – 23 เม.ย. 2563
24 – 28 เม.ย. 2563
17,888.-
22,888.-
22,888.-
16,888.-
16,888.-
01 – 05 พ.ค. 2563
03 – 07 พ.ค. 2563
08 – 12 พ.ค. 2563
15 – 19 พ.ค. 2563
22 – 26 พ.ค. 2563
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563
17,888.-
16,888.-
15,888.-
15,888.-
15,888.-
14,888.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวมท่านละ 50,000 วอนหรือ 1,750 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com