เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3วัน2คืน VJ (FEB-MAR)

BHZG-ZSGN09

เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 63 | สายการบิน VIETJET AIR (VJ) | สวนดอกไม้ | ดาลัด | เวียดนาม | มุยเน่ | ไฮเดรนเยีย | บันไดสวรรค์ | กระเช้า | ทะเลทราย | รถจิ๊บ | เวียดนามใต้

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา South vietnam

Share

  โปรแกรม
ZSGN09 : เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3วัน2คืน VJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง – จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง
วันที่ 2เมืองมุยเน – ทะเลทรายขาว – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์ – นั่งกระเช้าชมเมือง – วัดตั๊กลัม – สวนดอกไฮเดรนเยีย – ซันนี่ ฟาร์ม – บันไดลอยฟ้า – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มชะมด – สนามบินเลียงเคือง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ ฯ
  วันเดินทาง
01 – 03 ก.พ. 63
09 – 11 ก.พ. 63
10 – 12 ก.พ. 63
21 – 23 ก.พ. 63
22 – 24 ก.พ. 63
9,999
10,999
8,999
9,999
9,999
13 – 15 มี.ค. 63
14 – 16 มี.ค. 63
9,999
9,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป
Powered by MakeWebEasy.com