ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน FD (JAN-APR)

BHGS-DAD05

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน AIR AISA (FD) | ล่องเรือกระด้ง | เมืองโบราณฮอยอัน | สะพานมังกร | สะพานแห่งความรัก | วัดหลินอึ๋ง | หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน | โบสถ์สีชมพู | สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER

Share

Share

  โปรแกรม
DAD05 : ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
วันที่ 2วัดหลินอึ๋ง – ร้านเยื่อไผ่ –หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน– โบสถ์สีชมพู – ช้อปปิ้ง VIN COM – สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER
วันที่ 3ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์
วันที่ 4ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63
04 – 07 ม.ค. 63
09 – 12 ม.ค. 63
11 – 14 ม.ค. 63
15 – 18 ม.ค. 63
17,989
9,989
11,989
11,989
11,989
07 – 10 ก.พ. 63
12 – 15 ก.พ. 63
15 – 18 ก.พ. 63 
19 – 22 ก.พ. 63 
22 – 25 ก.พ. 63
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 63
29 ก.พ. – 03 มี.ค. 63
13,989
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
04 – 07 มี.ค. 63
07 – 10 มี.ค. 63
11 – 14 มี.ค. 63
14 – 17 มี.ค. 63
18 – 21 มี.ค. 63
21 – 24 มี.ค. 63
25 – 28 มี.ค. 63
28 – 31 มี.ค. 63
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
04 – 07 เม.ย. 63
09 – 12 เม.ย. 63
10 – 13 เม.ย. 63
11 – 14 เม.ย. 63
12 – 15 เม.ย. 63
13 – 16 เม.ย. 63
14 – 17 เม.ย. 63
25 – 28 เม.ย. 63
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 63
13,989
15,989
17,989
21,989
18,989
18,989
15,989
13,989
15,989
  ค่าทิป

  • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป
Powered by MakeWebEasy.com