สุดเลิฟ...เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน DD (JAN-MAR)

BHBB-SGNDD003

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน NOK AIR (DD) | เมืองมุยเน่ | ทะเลทรายแดง | ทะเลทรายขาว | เมืองดาลัด | น้ำตกดาลันตา | สวนดอกไม้เมืองหนาว | นครโฮจิมินห์ | ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา South vietnam

Share

  โปรแกรม
SGNDD003 : สุดเลิฟ...เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน DD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โฮจิมินห์ (สนามบินเตินเซินเญิ้ต) - เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายแดง - ทะเลทรายขาว -
ลำธารนางฟ้า
วันที่ 2เมืองมุยเน่ - เมืองดาลัด - น้ำตกดาตันลา (นั่งรถราง) - พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าเตวียนลัม - วัดตั๊กลัม - บ้านเพี้ยน - ถนนคนเดินเมืองดาลัด
วันที่ 3เมืองดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - นครโฮจิมินห์ - ถนนคนเดิน - ล่องเรือรับประทานอาหารค่ำ
วันที่ 4นครโฮจิมินห์ - ทำเนียบอิสรภาพ - โบสถ์นอร์ทเธอดาม - ที่ทำการไปรษณีย์กลาง - วัดเทียนเฮา - ตลาดเบนถัน -
สนามบินเตินเซินเญิ้ต - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
  วันเดินทาง
26 - 29 ม.ค. 63
31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63
10,999
10,999
06 - 09 ก.พ. 63
07 - 10 ก.พ. 63
09 - 12 ก.พ. 63
13 - 16 ก.พ. 63
14 - 17 ก.พ. 63
16 - 19 ก.พ. 63
20 - 23 ก.พ. 63
21 - 24 ก.พ. 63
23 - 26 ก.พ. 63
27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
9,999
10,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
05 - 08 มี.ค. 63
06 - 09 มี.ค. 63
08 - 11 มี.ค. 63
12 - 15 มี.ค. 63
13 - 16 มี.ค. 63
15 - 18 มี.ค. 63
19 - 22 มี.ค. 63
20 - 23 มี.ค. 63
22 - 25 มี.ค. 63
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com