สุดฟิน...เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน (พักบนบานาฮิลล์) 4 วัน 3 คืน VZ (JAN-MAR)

BHBB-DADVZ003

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน VIETJET AIR (VZ) | เมืองดานัง | เมืองเว้ | เมืองฮอยอัน | บานาฮิลล์ | สะพานทอง | พระราชวังไดโน้ย | นั่งเรือกระด้ง | พักบนบานาฮิลล์

Share

หมวดหมู่ : Middle vietnam

Share

  โปรแกรม
DADVZ003 : สุดฟิน...เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน (พักบนบานาฮิลล์) 4 วัน 3 คืน VZ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดานัง (สนามบินดานัง) - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ -ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่น้ำหอม
วันที่ 2เมืองเว้ - พระราชวังไดโน้ย - บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกลเด้นบริดจ์ - พักบนบานาฮิลล์
วันที่ 3นั่งกระเช้าลงบานาฮิลล์ - เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - เมืองโบราณฮอยอัน - เมืองดานัง
วันที่ 4เมืองดานัง - สะพานมังกร - ตลาดฮาน - ดานัง (สนามบินดานัง) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  วันเดินทาง
01-04 ม.ค. 2563
02-05 ม.ค. 2563
10-13 ม.ค. 2563
21-24 ม.ค. 2563
24-27 ม.ค. 2563
28-31 ม.ค. 2563
12,999
13,999
12,999
12,999
14,999
12,999
21-24 ก.พ. 2563
25-28 ก.พ. 2563
12,999
11,999
01-04 มี.ค. 2563
03-06 มี.ค. 2563
09-12 มี.ค. 2563
10-13 มี.ค. 2563
13-16 มี.ค. 2563
14-17 มี.ค. 2563
15-18 มี.ค. 2563
23-26 มี.ค. 2563
26-29 มี.ค. 2563
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
11,999
10,999
12,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com