รักนะ...ที่บานาฮิลล์-ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4วัน 3คืน PG (FEB-MAR)

BHBB-DADPG007

เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 63 | สายการบินTHAI AIRWAYS (PG) | เมืองดานัง | เมืองเว้ | เมืองฮอยอัน | บานาฮิลล์ | สะพานมือ | ช้อปปิ้งตลาดฮานเมืองดานัง | ล่องเรือมังกร

Share

หมวดหมู่ : Middle vietnam

Share

  โปรแกรม
DADPG007 : รักนะ...ที่บานาฮิลล์-ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4วัน 3คืน PG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-เมืองเว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา-ล่องเรือแม่น้ำหอม -เมืองเว้
วันที่ 2เมืองเว้-พระราชวังไดโน้ย-ดานัง-บานาฮิลล์-กระเช้าลอยฟ้า-สวนสนุก The Fantasy Park-สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR-สะพานมือโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)-บานาฮิลล์
วันที่ 3บานาฮิลล์-วัดหลินห์อึ๋ง-เมืองฮอยอัน-ล่องเรือกระด้ง-ผ่านชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-สะพานมังกร-เมืองดานัง
วันที่ 4เมืองดานัง-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
23 - 26 ก.พ. 63
28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
8,999.-
11,999.-
01 - 04 มี.ค. 63
08 - 11 มี.ค. 63
15 - 18 มี.ค. 63
22 - 25 มี.ค. 63
27 - 30 มี.ค. 63
29 มี.ค. - 01 เม.ย. 63
13,999.-
12,999.-
12,999.-
12,999.-
12,999.-
12,999.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com