มหัศจรรย์..VIETNAM โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4 วัน 3 คืน FD (JAN-MAR)

BHBE-VN11FD

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน AIR AISA (FD) | ญาตราง | วัดลองเซิน | ปราสาทโพนคร | สวนสนุกวินเพิร์ล | ตลาดญาตราง | นั่งกระเช้าไฟฟ้า | วัดตั๊กลัม | พระราชวังฤดูร้อน

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา South vietnam

Share

  โปรแกรม
VN11FD : มหัศจรรย์..VIETNAM โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4 วัน 3 คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ • ญาตราง • วัดลองเซิน • ปราสาทโพนคร • สวนสนุกวินเพิร์ล • ตลาดญาตราง
วันที่ 2ดาลัด • นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • พระราชวังฤดูร้อน • CRAZY HOUSE • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
วันที่ 3มุยเน่ • ทะเลทรายแดง • ทะเลทรายขาว • ชมลำธาร FAIRYSTREAM
วันที่ 4โฮจิมินห์ • วัดเทียนฮัว • ตลาดเบนถัน • กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
03 - 06 ม.ค. 63
10 - 13 ม.ค. 63
17 - 20 ม.ค. 63
26 - 29 ม.ค. 63
31 ม.ค. 63 - 03 ก.พ. 63
13,900
13,900
14,900
13,900
14,900
07 - 10 ก.พ. 63
14 - 17 ก.พ. 63
21 - 24 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63
14,900
14,900
13,900
14,900
06 - 09 มี.ค. 63
13 - 16 มี.ค. 63
20 - 23 มี.ค. 63
27 - 30 มี.ค. 63
13,900
13,900
14,900
13,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ800บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com