มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน บินสบาย ราคาสุดคุ้ม เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน VJ (JAN-MAR)

BHBE-VN006VJ

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน VIETJET AIR (VJ) | วัดหง๊อกเซิน | ฮานอย | ลาวไก | ซาปา | หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต | น้ำตกสีเงิน | ตลาดซาปา | เขาฮามลอง | ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน | ยอดเขาฟานซีปัน

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา North vietnam

Share

  โปรแกรม
VN006VJ : มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน บินสบาย ราคาสุดคุ้ม เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน VJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ • กรุงฮานอย •ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน • ชอปปิ้งถนน 36 สาย • โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่ 2ฮานอย • ลาวไก • ซาปา • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต • น้ำตกสีเงิน • ตลาดซาปา
วันที่ 3ซาปา • เขาฮามลอง • ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน •นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • ยอดเขาฟานซีปัน • ฮานอย • สุสานโฮจิมินห์
วันที่ 4ฮานอย • กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
03 - 06 ม.ค.63
10 - 13 ม.ค.63
17 - 20 ม.ค.63
24 - 27 ม.ค.63
31 ม.ค.63 - 03 ก.พ.63
12,900
11,900
11,900
14,900
15,900
07 - 10 ก.พ.63
14 - 17 ก.พ.63
21 - 24 ก.พ.63
28 ก.พ.63 - 02 มี.ค.63
12,900
11,900
12,900
11,900
07 - 10 มี.ค. 63
14 - 17 มี.ค. 63
21 - 24 มี.ค. 63
11,900
12,900
11,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ800บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com