มหัศจรรย์..ฟานซีปัน ซาปา บินแอร์เอเชีย 4 วัน 3 คืน FD (JAN-APR)

BHBE-VN061FD

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | ลาวไก | ซาปา | หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต | น้ำตกสีเงิน | ตลาดซาปา | ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน | ฮานอย | นิงบิงห์ | ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก

Share

Share

  โปรแกรม
VN061FD : มหัศจรรย์..ฟานซีปัน ซาปา บินแอร์เอเชีย 4 วัน 3 คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
วันที่ 2ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย
วันที่ 3ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
วันที่ 4ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
04 - 07 ม.ค. 63
08 - 11 ม.ค. 63
11 - 14 ม.ค. 63
18 - 21 ม.ค. 63
19 - 22 ม.ค. 63
25 - 28 ม.ค. 63
30 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63
14,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
01 - 04 ก.พ. 63
06 - 09 ก.พ. 63
08 - 11 ก.พ. 63
13 - 16 ก.พ. 63
15 - 18 ก.พ. 63
20 - 23 ก.พ. 63
22 - 25 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
29 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63
13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
14,900
05 - 08 มี.ค. 63
07 - 10 มี.ค. 63
12 - 15 มี.ค. 63
14 - 17 มี.ค. 63
19 - 22 มี.ค. 63
21 - 24 มี.ค. 63
26 - 29 มี.ค. 63
28 - 31 มี.ค. 63
13,900
13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
14,900
13,900
02 - 05 เม.ย. 63
04 - 07 เม.ย. 63
05 - 08 เม.ย. 63
11 - 14 เม.ย. 63
12 - 15 เม.ย. 63
16 - 19 เม.ย. 63
18 - 21 เม.ย. 63
19 - 22 เม.ย. 63
23 - 26 เม.ย. 63
25 - 28 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63
13,900
14,900
14,900
16,900
16,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ800บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com