มหัศจรรย์...SAPA FANSIPAN สะพานกระจกแห่งแรกของเวียดนาม 4 วัน 3 คืน VJ (JAN-MAR)

BHBE-VN007VJ

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน VIETJET AIR (VJ) | ลาวไก | ซาปา | น้ำตกสีเงิน | กระเช้าฟานซีปัน | ยอดเขาฟานซีปัน | ฮานอย | สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา North vietnam

Share

  โปรแกรม
VN007VJ : มหัศจรรย์...SAPA FANSIPAN สะพานกระจกแห่งแรกของเวียดนาม 4 วัน 3 คืน VJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ • กรุงฮานอย • ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน • โชว์หุ่นกระบอกน้ำ • ชอปปิ้งถนน 36 สาย
วันที่ 2ฮานอย • ลาวไก • ซาปา • น้ำตกสีเงิน • สะพานแก้ว • ตลาดซาปา
วันที่ 3ซาปา • นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • ยอดเขาฟานซีปัน • ฮานอย •  ถ่ายรูปด้านนอก ณ สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
วันที่ 4ฮานอย • กรุงเทพฯ  
  วันเดินทาง
03 - 06 ม.ค. 63
17 - 20 ม.ค. 63
24 - 27 ม.ค. 63
31 ม.ค. 63 - 03 ก.พ. 631 
14,900
14,900
16,900
17,900
07 - 10 ก.พ. 63
14 - 17 ก.พ. 63
21 - 24 ก.พ 63
28 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63
14,900
14,900
14,900
14,900
07 - 10 มี.ค. 63
14 - 17 มี.ค. 63
21 - 24 มี.ค. 63
14,900
14,900
14,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ800บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com