ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ 6วัน 3คืน XJ (MAR-APR)

BHZG-ZNRT02

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | วัดอาซากุสะ | สวนโชวะคิแนน | ภูเขาไฟฟูจิ | พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว | หมู่บ้านน้ำใสโอชอโนะฮัคไค | โอไดบะ | ชินจูกุ | ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ | สวนอุเอโนะ | สวนจิโดริกะฟุจิ

Share

หมวดหมู่ : Tokyo

Share

  โปรแกรม
ZNRT02 : ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ 6วัน 3คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 
วันที่ 2สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - สวนโชวะคิเนน - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
วันที่ 3ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - โอไดบะ
วันที่ 4อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ 5สวนอูเอโนะ - ชมซากุระสวนจิโดริกะฟุจิ - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ - สนามบินนาริตะ
วันที่ 6กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
20 – 25 มี.ค. 2563
21 – 26 มี.ค. 2563
22 – 27 มี.ค. 2563
23 – 28 มี.ค. 2563
24 – 29 มี.ค. 2563
25 – 30 มี.ค. 2563
26 – 31 มี.ค. 2563
27 มี.ค. – 01 เม.ย. 2563
28 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563
29 มี.ค. – 03 เม.ย. 2563
30 มี.ค. – 04 เม.ย. 2563
31 มี.ค. – 05 เม.ย. 2563
25,999
27,999
27,999
27,999
28,999
28,999
28,999
28,999
27,999
27,999
27,999
28,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com