ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ 5วัน3คืน XJ (MAR-APR)

BHZG-ZNRT01

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | พระใหญ่อุชิคุ-ไดบุตสึ | สวนฮิตาชิ-ซีไซต์-ปาร์ค | ภูเขาไฟฟูจิ | หมู่บ้านโอชิ | โนะฮัคไค | วัดอาซากุสะ | โตเกียวสกายทรี | จุดชมซากุระแม่น้ำเมกุโระ | ชินจูกุ | อิออน-จัสโก้

Share

หมวดหมู่ : จักรี Tokyo

Share

  โปรแกรม
ZNRT01 : ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ 5วัน3คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ
วันที่ 2นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
วันที่ 3ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - อิออน จัสโก้
วันที่ 4วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - จุดชมซากุระแม่น้ำเมกุโระ  - ดิวตี้ฟรี -  ชินจูกุ - สนามบินนาริตะ
วันที่ 5กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
20 – 24 มี.ค. 2563
21 – 25 มี.ค. 2563
22 – 26 มี.ค. 2563
23 – 27 มี.ค. 2563
24 – 28 มี.ค. 2563
25 – 29 มี.ค. 2563
26 – 30 มี.ค. 2563
27 – 31 มี.ค. 2563
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2563
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2563
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2563
26,999
26,999
25,999
25,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
01 – 05 เม.ย. 2563
02 – 06 เม.ย. 2563
04 – 08 เม.ย. 2563
05 – 09 เม.ย. 2563
27,999
29,999
29,999
27,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com