จอร์เจีย ซุปตาร์..อะไรนะ ห๊ะ!!!จอร์เจีย 6วัน4คืน XJ (APR)

BHTN-XJTBS01

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน AIR AISA (XJ) | ทบิลิซี่ | โบสถ์เมเตห์คี | ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า | ป้อมอนานูรี | คาซเบกี้ | โบสถ์เกอร์เกตี้ | พิพิธภัณฑ์สตาลิน

Share

หมวดหมู่ : สงกรานต์ Georgia

Share

  โปรแกรม
XJTBS01 : จอร์เจีย ซุปตาร์..อะไรนะ ห๊ะ!!!จอร์เจีย 6วัน4คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
วันที่ 2กรุงเทพฯ - ทบิลิซี่ – โบสถ์เมเตห์คี – ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า – Mother of Georgia โรงอาบน้ำ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชาเดอนี่
วันที่ 3ทบิลิซี่ – ป้อมอนานูรี – คาซเบกี้ - นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – อนุสรณ์สถานจอรัสเซีย จอร์เจีย
วันที่ 4คาซเบกี้ – เมืองกอรี่ – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อุพลิสซิเค่ - เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี - วิหารจวารี – ดินเนอร์+ไวน์+ชมโชว์ท้องถิ่น
วันที่ 5เมืองทบิลิซี่ - เมืองซิกนาลี - หมู่บ้าน Velistsikhe – ไร่ไวน์คาเรบา – ทบิลิซี่
วันที่ 6สนามบินทลิลิซี - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
  วันเดินทาง
10 - 15 เม.ย. 63
11 - 16 เม.ย. 63
34,888.-
34,888.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทริป)
Powered by MakeWebEasy.com