ทัวร์เกาหลี ต้อนรับฤดูหนาว BUSAN ULSAN 5วัน 3คืน LJ (JAN-FEB)

BHSI-SIJL12

เดินทาง ม.ค. - ก.พ. 63 | สายการบิน JIN AIR (JL) | สวนแดวังกัม ริมทะเล | สวนสาธารณะแทฮวา | จุดชมพระอาทิตย์ ซองโด SKY WALK | หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน | ชายหาดแฮอุนแด | สะพานควางอัน

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา Busan

Share

  โปรแกรม
SILJ12 : ทัวร์เกาหลี ต้อนรับฤดูหนาว BUSAN ULSAN 5วัน 3คืน LJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ –  ปูซาน
วันที่ 2อิสนามบินกิมแฮ – เมืองอุลซาน – สวนแดวังกัม ริมทะเล – สวนสาธารณะแทฮวา (ชมสวนป่าไผ่ที่สวยงาม)  - จุดชมพระอาทิตย์ GANJEOLGOT CAPE
วันที่ 3เมืองปูซาน – ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเล ซองโด SKY WALK (รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์แล้ว) หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ชายหาดแฮอุนแด - สะพานควางอัน – ที่พัก
วันที่ 4โบสถ์ JUKSONG - COSMETIC SHOP – วัดแฮดงยงกุงซา - ฮ็อกเก็ตนามู  - RED PINE LOTTE PREMIUM OUTLET - อุทยานยงดูซาน - หอคอยปูซานทาวเวอร์ - ตลาดนัมโพดง
วันที่ 5ศูนย์โสมเกาหลี – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ถนนซอมยอน - แวะซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน - สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพ
  วันเดินทาง
07 – 11 ม.ค. 63
09 - 13 ม.ค. 63
11 - 15 ม.ค. 63
13 - 17 ม.ค. 63
15 – 19 ม.ค. 63
17 - 21 ม.ค. 63
29 ม.ค. – 2 ก.พ. 63
17,900
18,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
01 – 05 ก.พ. 63
03 - 07 ก.พ. 63
05 - 09 ก.พ. 63
07 - 11 ก.พ. 63
09 - 13 ก.พ. 63
11 - 15 ก.พ. 63
13 – 17 ก.พ. 63
15 - 19 ก.พ. 63
16 - 20 ก.พ. 63
17 - 21 ก.พ. 63
19 - 23 ก.พ. 63
21 - 25 ก.พ. 63
23 - 27 ก.พ. 63
25 - 29 ก.พ. 63
17,900
17,900
18,900
19,900
17,900
17,900
18,900
17,900
16,900
17,900
18,900
18,900
17,900
17,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปสำหรับคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
Powered by MakeWebEasy.com