ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM ชมซากุระก่อนใคร 5วัน 3คืน LJ (APR)

BHSI-SILJ04

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน JIN AIR (JL) | เกาะนามิ | อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน | วัดชินฮึงซา | สวนสนุก EVERLAND | ช้อปปิ้งตลาดฮงแด | ฮ็อกเกตนามู | ตลาดเมียงดงยอด

Share

Share

  โปรแกรม
SILJ04 : ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM ชมซากุระก่อนใคร 5วัน 3คืน LJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน
วันที่ 2อินชอน - เกาหลีใต้ – เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้
ไฮไลท์!! พาท่านแวะถ่ายรูปที่อุโมงค์ซากุระ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา – พักซอรัคซาน 1 คืน
วันที่ 3ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่เกาหลี  – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( แบบเต็มวัน ) – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น     
วันที่ 4น้ำมันสนเข็มแดง - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC OUTLET – ฮ็อกเกตนามู
โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี )
วันที่ 5ศูนย์โสมเกาหลี – ชมโรงงานพลอยอเมทิส  หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก)
สุดพิเศษ !! พาท่านชมซากุระนับ 1000 ต้น ณ ถนนยออิโด ร้านละลายเงิน  วอน - อินชอน - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
30 มี.ค. – 3 เม.ย. 63
31 มี.ค. – 4 เม.ย. 63
01 – 05   เม.ย. 63
02 – 06   เม.ย. 63
03 – 07  เม.ย. 63
04 – 08   เม.ย. 63
05 – 09   เม.ย. 63
06  -  10  เม.ย. 63
07  -  11  เม.ย. 63
08  -  12  เม.ย. 63
09  -  13  เม.ย. 63
10  -  14  เม.ย. 63
11  -  15  เม.ย. 63
12  -  16  เม.ย. 63
13  -  17  เม.ย. 63
14  -  18  เม.ย. 63
15  -  19  เม.ย. 63
16  -  20  เม.ย. 63
17  -  21  เม.ย. 63
18  -  22  เม.ย. 63
19  -  23  เม.ย. 63
20  -  24  เม.ย. 63
21  -  25  เม.ย. 63
22  -  26  เม.ย. 63
23 - 27  เม.ย. 63
24 - 28  เม.ย. 63
25 - 29  เม.ย. 63
26 - 30  เม.ย. 63
15,999
16,999
17,999
18,999
18,999
17,999
16,999
17,999
18,999
20,999
21,999
24,999
24,999
22,999
20,999
18,999
17,999
17,999
17,999
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
16,999
16,999
27 เม.ย. – 1 พ.ค.63
28 เม.ย. – 2 พ.ค.63
29 เม.ย. – 3 พ.ค.63
30 เม.ย. – 4 พ.ค.63
16,999
17,999
17,999
18,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปสำหรับคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
Powered by MakeWebEasy.com