มหัศจรรย์...ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน 3 คืน FD (JAN-APR)

BHBE-VN031FD

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ | โบสถ์นอร์ธเธอดัม | ฟานเทียด(มุยเน่) | ดาลัด | Crazy house | น้ำตกดาลันตา | พระราชวังฤดูร้อน | นั่งกระเช้าไฟฟ้า | วัดตั๊กลัม | ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย

Share

Share

  โปรแกรม
VN031FD : มหัศจรรย์...ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน 3 คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม
วันที่ 2ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด
วันที่ 3ดาลัด-Crazy house-น้ำตกดาลันตา-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
วันที่ 4ดาลัด-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
09 - 12 ม.ค.63
15 - 18 ม.ค.63
16 - 19 ม.ค.63
11,900
12,900
11,900
06 - 09 ก.พ.63
13 - 16 ก.พ.63
27 - 01 มี.ค.63
12,900
11,900
11,900
05 - 08 มี.ค.63
12 - 15 มี.ค.63
26 - 29 มี.ค.63
11,900
11,900
11,900
02 - 05 เม.ย.63
13 - 16 เม.ย.63
14 - 17 เม.ย.63
15 - 18 เม.ย.63
23 - 26 เม.ย.63
12,900
14,900
13,900
12,900
11,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com