มหัศจรรย์....DALAT 3 วัน 2 คืน VZ (DEC-MAR)

BHBE-VN01VZ

เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค 63 | สายการบิน VIEJET AIR (VZ) | น้ำตกดาลันตา | ROLLER COSTER | CRAZY HOUSE | วัดตั๊กลัม | พระราชวังฤดูร้อน | สวนดอกไม้เมืองหนาว | สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย | Clay Pot Village

Share

Share

  โปรแกรม
VN01VZ : มหัศจรรย์....DALAT 3 วัน 2 คืน VZ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
วันที่ 2นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-Clay Pot Village- ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
วันที่ 3ดาลัด-หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
16 - 18 ธ.ค.62
23 - 25 ธ.ค.62
25 - 27 ธ.ค.62
27 - 29 ธ.ค.62
28 - 30 ธ.ค.62
31 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63
9,900
9,900
9,900
11,900
11,900
11,900
11 - 13 ม.ค.63
27 - 29 ม.ค.63
9,900
10,900
12 - 14 ก.พ.63
18 - 20 ก.พ.63
22 - 24 ก.พ.63
25 - 27 ก.พ.63
9,900
8,900
9,900
8,900
02 - 04 มี.ค.63
09 - 11 มี.ค.63
9,900
9,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com