มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน FD (MAR-APR)

BHBE-VN082FD

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | เมืองโบราณฮอยอัน | หมู่บ้านกั๊มทาน | นั่งเรือกระด้งฮอยอัน | วัดจีน | บ้านโบราณ | สะพานญี่ปุ่น | ศาลกวนอู | สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ | เจดีย์เทียนมู่ | ล่องแม่น้ำหอม

Share

Share

  โปรแกรม
VN082FD : มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – สะพานมังกร      
วันที่ 2ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–เจดีย์เทียนมู่–เว้–ล่องแม่น้ำหอม
วันที่ 3เว้ – พระราชวังหลวง – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่าฮิลล์    
วันที่ 4บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ้ง – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
06 - 09 มี.ค.63
13 - 16 มี.ค.63
28 - 31 มี.ค.63
13,900
13,900
13,900
04 - 07 เม.ย.63
10 - 13 เม.ย.63
11 - 14 เม.ย.63
13 - 16 เม.ย.63
24 - 27 เม.ย.63
14,900
16,900
17,900
16,900
13,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร์1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com