มหัศจรรย์..JORDAN นอนแค้มป์ 6 วัน 3 คืน RJ (FEB-APR)

BHBE-AMM02RJ

เดินทาง ก.พ. - เม.ย. 63 | สายการบิน ROYAL JOEDANIAN (RJ) | ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น | เม้าท์เนโบ | ทะเลทรายวาดิรัม | มหานครเพตรา | ปราสาทเครัคแห่งคูเสด | ทะเลเดดซี | ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน

Share

หมวดหมู่ : JORDAN สงกรานต์

Share

  โปรแกรม
AMM02RJ : มหัศจรรย์..JORDAN นอนแค้มป์ 6 วัน 3 คืน RJ

 รายละเอียดการเดินทาง


วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2มาดาบา • โบสถ์กรีก – ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น • เม้าท์เนโบ • ทะเลทรายวาดิรัม
วันที่ 3ทะเลทรายวาดิรัม • มหานครเพตรา
วันที่ 4ปราสาทเครัคแห่งคูเสด • ทะเลเดดซี
วันที่ 5นครเจราช • ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน • อัมมาน • อิสระชอปปิ้ง ณ ซิตี้มอลล์
วันที่ 6กรุงเทพฯ • สุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
13 – 18 ก.พ. 6353,900
19 – 24 มี.ค. 6355,900
12 – 17 เม.ย. 6363,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD/ ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com