มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน PG (FEB-JUN)

BHBE-LAO01PG

เดินทาง ก.พ. - มิ.ย. 63 | สายการบิน BANGKOK ALWAYS (PG) | หลวงพระบาง | น้ำตกตาดกวางสี | ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน | ตลาดมืด | บ้านช่างฆ้อง | ถ้ำติ่ง | บ้านช่างไห | พระราชวังเก่า | วัดเชียงทอง | วัดใหม่ | พระธาตุษูสี

Share

Share

  โปรแกรม
LAO01PG : มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน PG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน-ตลาดมืด
วันที่ 2บ้านช่างฆ้อง-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-พระราชวังเก่า-วัดเชียงทอง-วัดใหม่-พระธาตุษูสี-บายศรีสู่ขวัญ
วันที่ 3ใส่บาตรข้าวเหนียว-วัดวิชุนราช-บ้านผานม-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
07 - 09 ก.พ. 63
14 - 16 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
13,900
14,900
13,900
13 - 15 มี.ค. 6312,900
01 - 03 พ.ค. 63
02 - 04 พ.ค. 63
09 - 11 พ.ค. 63
29 - 31 พ.ค. 63
14,900
13,900
12,900
12,900
03 - 05 มิ.ย. 63
05 - 07 มิ.ย. 63
19 - 21 มิ.ย. 63
12,900
12,900
12,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com