มหัศจรรย์.....เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน FD (DEC-JUN)

รหัสสินค้า : BHBE-LAOS02FD

เดินทาง ธ.ค. 62 - มิ.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | เวียงจันทร์ | พระธาตุหลวง | ประตูชัย | ถ้ำจัง | หลวงพระบาง | พระธาตุภูษี | วัดเชียงทอง | พระราชวัง | หอพระบาง | วัดวิชุนราช

Share

รายละเอียดสินค้า

  โปรแกรม
LAOS02FD : มหัศจรรย์.....เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ– เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรตี
วันที่ 2วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน
วันที่ 3ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
05 - 07 ธ.ค. 62
14 - 16 ธ.ค. 62
20 - 22 ธ.ค. 62
28 - 30 ธ.ค. 62
29 - 31 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
14,900
14,900
13,900
15,900
16,900
16,900
11 - 13 ม.ค. 63
18 - 20 ม.ค. 63
25 - 27 ม.ค. 63
13,900
13,900
13,900
01 - 03 ก.พ. 63
15 - 17 ก.พ. 63
14,900
14,900
07 - 09 มี.ค. 63
21 - 23 มี.ค. 63
13,900
13,900
04 - 06 เม.ย. 63
11 - 13 เม.ย. 63
12 - 14 เม.ย. 63
13 - 15 เม.ย. 63
15,900
15,900
16,900
16,900
02 - 04 พ.ค. 63
16 - 18 พ.ค. 63
30 พ.ค. 63 - 01 มิ.ย. 63
15,900
13,900
13,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

BHZG-ZNRT01

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | พระใหญ่อุชิคุ-ไดบุตสึ | สวนฮิตาชิ-ซีไซต์-ปาร์ค | ภูเขาไฟฟูจิ | หมู่บ้านโอชิ | โนะฮัคไค | วัดอาซากุสะ | โตเกียวสกายทรี | จุดชมซากุระแม่น้ำเมกุโระ | ชินจูกุ | อิออน-จัสโก้

 
THB 25,999 ฿ 25,999
New

BHZG-ZKMG12

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน LUCKY AIR (8L) | ซากุระกุ้ยโจว | เมืองซิงอี้ | ภูเขาหมื่นยอด | ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด | เมืองอันชุ่น | เมืองผิงป่า | สวนซากุระ | หนานผิงเจีย | ประตูม้าทองไก่หยก | จินปี้ลู่ | เขาซีซาน | ประตูมังกร

 
THB 10,999 ฿ 10,999
New

BHBB-MXPEK035

เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 63 | สายการบิน EMIRATES (EK) | มิลาน | เวนิส | ถ้ำโพสตอยน่า | ล่องเรือทะเลสาบเบลด | ฮัลสตัท | เชสกี้ ครุมลอฟ | กรุงปราก | ช้อปปิ้ง OUTLET | พระราชวังเชินบุรนน์ | ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

 
THB 55,900 ฿ 55,900
New

BHTN-XJ168

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | ล่องเรือโจรสลัด | ทะเลสาบ อาชิ | ภูเขาไฟฟูจิ | หมูบ้านบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ | สะพานไม้ ชินเคียว | ศาลเจ้าโทโชกุ | ปราสาทสึรุงะ | อ่าวมัตซึชิม่า | เมืองฟุคุชิมะ | หมู่บ้านโออุจิ จุคุ

 
THB 29,888 ฿ 29,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com