ลาว..หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน FD (JAN-MAY)

BHBE-LAO01FD

เดินทาง ม.ค. - พ.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | ตักบาตรข้าวเหนียว | บ้านผานม | ถ้ำติ่ง | บ้านช่างไห | น้ำตกตาดกวงชี | พิธีบายศรีสู่ขวัญ | วัดเชียงทอง | วัดวิชุนราช | วัดใหม่สุวรรณภูมาราม | พระราชวังเก่า | หอพระบาง

Share

Share

  โปรแกรม
LAO01FD : ลาว..หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
วันที่ 2ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
วันที่ 3วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
10 - 12 ม.ค. 63
24 - 26 ม.ค. 63
13,900
14,900
07 - 09 ก.พ. 63
14 - 16 ก.พ. 63
28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
15,900
14,900
13,900
13 - 15 มี.ค. 63
27 - 29 มี.ค. 63
13,900
13,900
04 - 06 เม.ย. 63
11 - 13 เม.ย. 63
12 - 14 เม.ย. 63
13 - 15 เม.ย. 63
15,900
15,900
16,900
16,900
08 - 10 พ.ค. 63
22 - 24 พ.ค. 63
12,900
12,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com