เที่ยวฟิน 3 นคร 2 ประเทศ มอสโคว เซนต์ปีเตอร์ บาห์เรน 8 วัน 5 คืน GF (MAR-APR)

BHFT-DMEGF10V

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน GULF AIR (GF) | จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ | มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ | เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิน | พระราชวังแคเทอรีน | พระราชวังฤดูร้อน(ปีเตอร์ฮอฟ) | พระราชวังฤดูหนาว | พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ | ถนนเนฟสกี้

Share

หมวดหมู่ : สงกรานต์ Moscow

Share

  โปรแกรม
DMEGF10V : เที่ยวฟิน 3 นคร 2 ประเทศ มอสโคว เซนต์ปีเตอร์ บาห์เรน 8 วัน 5 คืน GF


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาห์เรน –มัสยิดกลาง Al Fateh Mosque – ประตูสู่บาห์เรน - สนามบิน
วันที่ 2มอสโคว–จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์-มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์-สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว-ถนนอาร์บัต
วันที่ 3มอสโคว-เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (โดยรถไฟความเร็วสูง)-พุชกิน–พระราชวังแคเทอรีน
วันที่ 4เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อน(ปีเตอร์ฮอฟ)-พระราชวังฤดูหนาว-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ–ถนนเนฟสกี้
วันที่ 5ป้อม ปีเตอร์ แอนด์ พอล - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหาร เซนต์ ไอแซ็ค – มอสโคว์( โดยรถไฟความเร็วสูง )
วันที่ 6พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหาร เซนต์ บาเซิล - พิพิธภัณฑ์ อาร์เมอรี่ 
วันที่ 7ตลาดอิสไมโลว่า  - มอสโคว–บาห์เรน
วันที่ 8กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
  วันเดินทาง
08 – 15 มี.ค. 63
22 – 29 มี.ค. 63
45,990
44,990
12 – 19 เม.ย. 63
19 – 26 เม.ย. 63
48,990
44,990
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 42 USD /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 24 USD /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com