เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย บอร์โจมิ คอเคซัส 6 วัน 4 คืน XJ (MAR-MAY)

BHFT-TBSXJ02C

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | ทบิลิซี่ | มิสเคต้า | วิหารสเวติสเคอเวรี | วิหารจวารี | บอร์โจมิ | พระราชวังสีฟ้า ฟิรุนซา | อุพลิสชิเค่ | ปราสาทราบาติ | สะพานสันติภาพ | อนุสรณ์สถานรัสเซีย | โบสถ์เกอร์เกตี้ | มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี | สะพานแห่งสันติภา

Share

Share

  โปรแกรม
TBSXJ02C : เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย บอร์โจมิ คอเคซัส 6 วัน 4 คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันที่ 2กรุงเทพฯ – ทบิลิซี่ - มิสเคต้า–วิหารสเวติสเคอเวรี –วิหารจวารี-บอร์โจมิ- พระราชวังสีฟ้า ฟิรุนซา – สวนน้ำแร่ธรรมขาติ
วันที่ 3อุพลิสชิเค่ - ปราสาทราบาติ – ทบิลิซี่ - สะพานสันติภาพ
วันที่ 4ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย-คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี – ทบิลิซี
วันที่ 5เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย - ป้อมนาริคาล่า – Mother of Georgia- มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี  - โบสถ์เมเตห์คี – โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – สะพานแห่งสันติภาพ – ช้อปปิ้ง Rustaveri - ดินเนอร์+ไวน์+โชว์
วันที่ 6กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
  วันเดินทาง
13 – 18 มี.ค. 63
17 – 22 มี.ค. 63
20 – 25 มี.ค. 63
24 – 29 มี.ค. 63
27 มี.ค. – 01 เม.ย. 63
31 มี.ค. – 05 เม.ย. 63
34,990.-
34,990.-
34,990.-
34,990.-
34,990.-
34,990.-
03 – 08 เม.ย. 63
07 – 12 เม.ย. 63
10 – 15 เม.ย. 63
11 – 16 เม.ย. 63
14 – 19 เม.ย. 63
24 – 29 เม.ย. 63
35,990.-
34,990.-
40,990.-
40,990.-
35,990.-
34,990.-
28 เม.ย. – 3 พ.ค. 63
30 เม.ย. – 5 พ.ค. 63
4 – 9 พ.ค. 63
34,990.-
37,990.-
37,990.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ 2,000 บาท ทริป/ท่าน 
Powered by MakeWebEasy.com