เที่ยวฟิน บาห์เรน ตุรกี ท่องแดนออตโตมัน 8 วัน 6 คืน GF (APR-MAY)

BHFT-ISTGF09V

เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 63 | สายการบิน GULF AIR (GF) | มัสยิดเอลฟาเตห์ | ประตูสู่บาห์เรน | ตลาดพื้นเมืองมานามา | อิสตันบูล | อิสเมียร์ | เมืองโบราณเอเฟซุส | ปราสาทปุยฝ้าย | นครโบราณเฮียราโปลิส | คัปปาโดเกีย

Share

Share

  โปรแกรม
ISTGF09V : เที่ยวฟิน บาห์เรน ตุรกี ท่องแดนออตโตมัน 8 วัน 6 คืน GF


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – บาห์เรน - มัสยิดเอลฟาเตห์ – ประตูสู่บาห์เรน - ตลาดพื้นเมืองมานามา
วันที่ 2บาห์เรน - อิสตันบูล – อิสเมียร์
วันที่ 3เมืองโบราณเอเฟซุส – โรงงานเครื่องหนัง – บ้านพระแม่มารี – ปามุคคาเล่
วันที่ 4ปราสาทปุยฝ้าย – นครโบราณเฮียราโปลิส – คอนย่า - จุดพักคาราวาน - คัปปาโดเกีย - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก และเครื่องประดับ – ระบำหน้าท้อง
วันที่ 5นครใต้ดินไคมักลี – หุบเขาอุซิซาร์ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – อังคารา
วันที่ 6กรุงอังคารา - อิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังท็อปกาปิ
วันที่ 7 ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต – ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังโดลมาบาเช - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
วันที่ 8บาห์เรน - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
10 – 17 เม.ย. 63
17 – 24 เม.ย. 63
24 เม.ย. – 01 พ.ค. 63
36,990.-
32,990.-
31,990.-
08 – 15 พ.ค. 63
15 – 22 พ.ค. 63
22 – 29 พ.ค. 63
32,990.-
33,990.-
33,990.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 44 USD /ทริป/ท่าน (เด็กเก็บเท่ากับผู้ใหญ่)
  • ทิปหัวหน้าทัวร์รวม 24 USD /ทริป/ท่าน (เด็กเก็บเท่ากับผู้ใหญ่)
Powered by MakeWebEasy.com