มหัศจรรย์....ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน BR (APR-JUN)

BHBE-TPE01BR

เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 63 | สายการบิน EVA AIR (BR) | ผู่หลี่ | หนานโถว | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซำจั๋ง | วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน | นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี | ร้านใบชา | พิพิธภัณฑ์กู้กง | ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต

Share

หมวดหมู่ : Taiwan TaiPei

Share

  โปรแกรม
TPE01BR : มหัศจรรย์....ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน BR


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2อสนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ผู่หลี่ ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่
วันที่ 3อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ●ร้านใบชา ● ไถจง ● มิฮายาร่าไอศกรีม ● หมู่บ้านสายรุ้ง  ● ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ●ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) ● ร้านขนมพายสับปะรด ● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต
วันที่ 5ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● สนามบินเถาหยวน● กรุงเทพ
  วันเดินทาง
15 - 19 เม.ย. 63
17 - 21 เม.ย. 63
19,900
18,900
29 พ.ค.63 - 02 มิ.ย. 63
12 - 16 มิ.ย. 63
26 - 30 มิ.ย. 63
19,900
19,900
19,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถใน อัตรา 1200 NTD/ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com