จอร์เจีย Here We Go จอร์เจีย 6วัน 3คืน TK (FEB-JUN)

BHBB-TBSTK001

เดินทาง ก.พ. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | ทบิลิซี | อนุสรณ์สถานรัสเซีย | จอร์เจีย | คาซเบกี้ | โบสถ์เกอร์เกตี้ | อ่างเก็บน้ำชินวารี | อัพลิสต์ชิเคห์ | อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย | โรงอาบน้ำโบราณ | วิหารซีโอนี | เมืองเก่าทบิลิซี | มิสเคต้า | วิหารจวารี | วิหารสเวติสโคเวลี | โบสถ์เมเคตี | ช้อปปิ้งห้าง East Point

Share

Share

  โปรแกรม
TBSTK001 : จอร์เจีย Here We Go จอร์เจีย 6วัน 3คืน TK


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ
วันที่ 2อิสตันบูล – ทบิลิซี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – คาซเบกี้ - นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี้ - กูดาอูรี
วันที่ 3ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี – อัพลิสต์ชิเคห์ – กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – ทบิลิซี
วันที่ 4อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ทบิลิซี – โรงอาบน้ำโบราณ - วิหารซีโอนี - เมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา
วันที่ 5ทบิลิซี – มิสเคต้า - วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – โบสถ์เมเคตี – ช้อปปิ้งถนนจาน ชาเดอนี่ - ช้อปปิ้งห้าง East Point – สนามบิน – อิสตันบูล
วันที่ 6กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
02-06 ก.พ. 63
03-07 ก.พ. 63
35,900.-
35,900.-
05-09 มี.ค. 63
07-11 มี.ค. 63
36,900.-
36,900.-
16-20 เม.ย. 63
27เม.ย.-01 พ.ค. 63
28เม.ย.-02 พ.ค. 63
38,900.-
38,900.-
38,900.-
01-05 พ.ค. 6338,900.-
01-05 มิ.ย. 63
02-06 มิ.ย. 63
38,900.-
38,900.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (24 USD)
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (18 USD)
Powered by MakeWebEasy.com