SENDAI-TOKYO ไซตามะ- นิกโก้ -ฟุกุชิมะ 6วัน 4คืน TG (JAN-FEB)

BHGS-SDJ01

เดินทาง ม.ค. - ก.พ. 63 | สายการบิน THAI (TG) | วัดโอสุคันนอน | มัตสึโมโต้ | ปราสาทมัตสึโมโต้ | นากาโนะออนเซ็น | นากาโนะ | ลิงออนเซ็น จิโกกุดานิ | วัดเซนโคจิ | ทาคายาม่าจินยะ | ซันมาจิซูจิ | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา Sendai

Share

  โปรแกรม
SDJ01 : SENDAI-TOKYO ไซตามะ- นิกโก้ -ฟุกุชิมะ 6วัน 4คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
วันที่ 2สนามบินเซนได – วัดจูซนจิ – หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ – ท่าเรือชิโกม่า – ล่องเรือ - อ่าวมัตซึชิม่า – วัดซูอิกันจิ – IZUMI OUTLET
วันที่ 3ปราสาทอาโอบะ - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกีรีสอร์ท
วันที่ 4ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทนกกระเรียน – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ออนเซ็นเท้า ณ
สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ
วันที่ 5ศาลเจ้าโทโชกู – สะพานชินคียว – น้ำตกเคกอน – ไซตามะ – คาวาโกเอะ – อิออน
นาริตะ มอลล์
วันที่ 6เมืองเก่าซาวาระ – ศาลเจ้าคาโทริ – SHISUI PREMIUM OUTLET – สนามบินนาริตะ
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
  วันเดินทาง
09 – 14 ม.ค. 63
16 – 21 ม.ค. 63
23 – 28 ม.ค. 63
30 ม.ค. – 04 ก.พ. 63
41,900
43,900
43,900
43,900
06 – 11 ก.พ. 63
13 – 18 ก.พ. 63
20 – 25 ก.พ. 63
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 63
43,900
43,900
43,900
43,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 3,500 เยน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com