นาโกย่า มาซิคะ! นาโกย่า โอซาก้า ลิงออนเซ็น ชิราคาวาโกะ 6วัน 3คืน JL (Dec-Mar)

BHI-JL801

เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน JAPAN AIRLINES (JL) | วัดโอสุคันนอน | มัตสึโมโต้ | ปราสาทมัตสึโมโต้ | นากาโนะออนเซ็น | นากาโนะ | ลิงออนเซ็น จิโกกุดานิ | วัดเซนโคจิ | ทาคายาม่าจินยะ | ซันมาจิซูจิ | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

Share

หมวดหมู่ : Nagoya

Share

  โปรแกรม
JL801 : นาโกย่า มาซิคะ! นาโกย่า โอซาก้า ลิงออนเซ็น ชิราคาวาโกะ 6วัน 3คืน JL


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - วัดโอสุคันนอน - มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – นากาโนะออนเซ็น
วันที่ 3นากาโนะ – ลิงออนเซ็น จิโกกุดานิ – วัดเซนโคจิ – มัตสึโมโต้
วันที่ 4ทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาจิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ห้าง Aeon Mall
วันที่ 5โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ดิวตรี้ฟรีJTC – ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เลท - สนามบินคันไซ
วันที่ 6สนามบินสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
11 – 16 ธ.ค. 62
18 – 23 ธ.ค. 62
34,888
34,888
08 – 13 ม.ค. 63
22 – 27 ม.ค. 63
34,888
34,888
19-24 ก.พ. 6334,888
04-09 มี.ค. 63
18-23 มี.ค. 63
25-30 มี.ค. 63
34,888
34,888
34,888
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยนต่อทริป หรือ 1,500 บาท
Powered by MakeWebEasy.com