หลงรัก...พุกาม ดินแดงแห่งทะเลเจดีย์ 3 วัน 2 คืน FD (JAN)

BHBE-MMR052FD

เดินทาง ม.ค. 63 | สายการบิน AIR AISA (FD) | มัณฑะเลย์ | เจดีย์บูพญา | วัดเจดีย์ชเวสิกอง | วัดอนันดา | วัดมนุหา | วัดกุบยางกี | วัดติโลมินโล | วัดสัญพัญญู | วิหารธรรมยันจี

Share

หมวดหมู่ : Phukam

Share

  โปรแกรม
MMR052FD : หลงรัก...พุกาม ดินแดงแห่งทะเลเจดีย์ 3 วัน 2 คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
วันที่ 2พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์ อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง  
วันที่ 3มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
17 - 19 ม.ค. 63
31 ม.ค. - 02 ก.พ.63
13,900
13,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com