อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5วัน 3คืน TG (JAN-MAY)

BHZG-ZDEL05

เดินทาง ม.ค. - พ.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | ทัชมาฮาล | ฮาวามาฮาล | อัคราฟอร์ท | กุตับมีนาร์ | ประตูเมืองอินเดีย | ตลาดพื้นเมืองจันปาท | ป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด | พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด | วัดพระพิฆเนศ | แซนด์เบารี | พระราชวังกลางน้ำ

Share

Share

  โปรแกรม
ZDEL05 : อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5วัน 3คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินอินทิรา คานธี - เมืองเดลี – เมืองชัยปุระ
วันที่ 2ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด -พระราชวังกลางน้ำ- ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล -วัดพระพิฆเนศ
วันที่ 3ชัยปุระ - แซนด์เบารี-เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท
วันที่ 4ทัชมาฮาล - เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
วันที่ 5สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
  วันเดินทาง
17 – 21 ม.ค. 2563
24 - 28 ม.ค. 2563
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563
19,999
21,999
21,999
06 – 10 ก.พ. 2563
07 – 11 ก.พ. 2563
13 – 17 ก.พ. 2563
14 – 18 ก.พ. 2563
20 – 24 ก.พ. 2563
21 – 25 ก.พ. 2563
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563
23,999
23,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
12 – 16 มี.ค. 2563
13 – 17 มี.ค. 2563
19 – 23 มี.ค. 2563
20 – 24 มี.ค. 2563
26 – 30 มี.ค. 2563
27 – 31 มี.ค. 2563
19,999
19,999
22,999
22,999
22,999
22,999
02 – 06 เม.ย. 2563
03 – 07 เม.ย. 2563
09 – 13 เม.ย. 2563
10 – 14 เม.ย. 2563
11 – 15 เม.ย. 2563
12 – 16 เม.ย. 2563
13 – 17 เม.ย. 2563
23 – 27 เม.ย. 2563
24 – 28 เม.ย. 2563
30 เม.ย.-04 พ.ค. 2563
22,999
23,999
23,999
25,999
25,999
25,999
23,999
22,999
22,999
23,999
01 – 05 พ.ค. 2563
08-12 พ.ค. 2563
15 – 19 พ.ค. 2563
23,999
21,999
19,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com