อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6วัน 4คืน TG (FEB-MAY)

BHZG-ZDEL06

เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | เทือกเขากุลมาร์ค | สวนโมกุล | สวนชาลิมาร์ | สวนนิชาท | ทะเลสาบดาล | พาฮาลแกม | ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย | ทัชมาฮาล | อัคราฟอร์ท | ประตูเมืองอินเดีย | ตลาดพื้นเมืองจันปาท

Share

Share

  โปรแกรม
ZDEL06 : อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6วัน 4คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินอินทิรา คานธี – สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ -กุลมาร์ค
วันที่ 2กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล - สวนจัสม่า ชาฮี - สวนชาลิมาร์ - ศูนย์ทอผ้า
วันที่ 3พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท  
วันที่ 4สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองอัครา
วันที่ 5ทัชมาฮาล -  อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
วันที่ 6สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
  วันเดินทาง
06 – 11 ก.พ. 2563
13 – 18 ก.พ. 2563
14 – 19 ก.พ. 2563
20 – 25 ก.พ. 2563
21 – 26 ก.พ. 2563
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563
31,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
28,999
06 – 11 มี.ค. 2563
12 – 17 มี.ค. 2563
13 – 18 มี.ค. 2563
19 – 24 มี.ค. 2563
20 – 25 มี.ค. 2563
26 – 31 มี.ค. 2563
27 มี.ค. – 01 เม.ย. 2563
28,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
01 – 06 พ.ค. 2563
07 – 12 พ.ค. 2563
14 – 19 พ.ค. 2563
21 - 26 พ.ค. 2563
28 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563
31,999
29,999
29,999
28,999
28,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com