จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ 6วัน 3คืน TK (APR-JUL)

BHZG-ZTBS02

เดินทาง เม.ย. - ก.ค. 63 | สายการบิน Turkish Airlines (TK) | คาซเบกี้ | อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย | มิสเคต้า | เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย | ไซห์นากี | กำแพงเมืองโบราณ | ควาเรลี | มหาวิหารซาเมบา | เมืองเก่าทบิลิซี | ป้อมนาริกาลา | โรงอาบน้ำโบราณอะ | บาโนตูบานี | ถนนคนเดินชาเดอนี่

Share

Share

  โปรแกรม
ZTBS02 : จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ 6วัน 3คืน TK


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี
วันที่ 2สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี
วันที่ 3เมืองกูดาอูรี – อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย – เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี่ – มหาวิหารจวารี – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – กรุงทบิลิซี 
วันที่ 4กรุงทบิลิซี – เมืองไซห์นากี – กำแพงเมืองโบราณ – เมืองควาเรลี – ชิมไวน์คูวาเรลี – เมืองทบิลิซี
วันที่ 5กรุงทบิลิซี – โบสถ์โฮลีทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี
วันที่ 6สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – สนามบินสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
02 – 07 เม.ย. 2563
5 – 10 เม.ย. 2563
22 – 27 เม.ย. 2563
26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2563
37,999
37,999
35,999
35,999
04 – 09 พ.ค. 2563
07 – 12 พ.ค. 2563
20 – 25 พ.ค. 2563
29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563
37,999
35,999
35,999
37,999
02 – 07 มิ.ย. 2563
11 – 16 มิ.ย. 2563
25 – 30 มิ.ย. 2563
37,999
35,999
35,999
01 – 06 ก.ค. 2563
03 – 08 ก.ค. 2563
23 – 28 ก.ค. 2563
24 – 29 ก.ค. 2563
37,999
37,999
36,999
36,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,800 บาท
Powered by MakeWebEasy.com