จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ 6วัน 3คืน TK (DEC-MAR)

BHZG-ZTBS01

เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน Turkish Airlines (TK) | อ่างเก็บน้ำชินวารี | คาซเบกี้ | สเตปันสมินดา | โบสถ์เกอร์เกตี้ | กูดาอูรี | มิสเคต้า | วิหารสเวติสเคอเวรี | มหาวิหารจวารี | ไซห์นากี | กำแพงเมืองโบราณ | ควาเรลี | มหาวิหารซาเมบา | ป้อมนาริกาล

Share

หมวดหมู่ : ตรุษจีน Georgia

Share

  โปรแกรม
ZTBS01 : จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ 6วัน 3คืน TK


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี
วันที่ 2ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – เมืองสเตปันสมินดา – นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี – สกีรีสอร์ท
วันที่ 3เมืองกูดาอูรี – อิสระเต็มอิ่มพักผ่อนกับบรรยากาศสกีรีสอร์ท หรือสนุกสนานกับกิจกรรมเล่นสกี – เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี่ – มหาวิหารจวารี – เมืองทบิลิซี
วันที่ 4เมืองทบิลิซี – เมืองไซห์นากี – กำแพงเมืองโบราณ – เมืองควาเรลี – ชิมไวน์คูวาเรลี – เมืองทบิลิซี
วันที่ 5ทบิลิซี – โบสถ์โฮลีทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – วิหารซีโอนี – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์
วันที่ 6ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
20 – 25 ธ.ค. 2562
37,999
19 – 24 ม.ค. 2563
28 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563
33,999
35,999
01 – 06 ก.พ. 2563
09 – 14 ก.พ. 2563
17 – 22 ก.พ. 2563
18 – 23 ก.พ. 2563
33,999
35,999
34,999
34,999
12 – 17 มี.ค. 2563
16 – 21 มี.ค. 2563
26 – 31 มี.ค. 2563
34,999
34,999
34,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,800 บาท
Powered by MakeWebEasy.com