คาซัคสถาน อัลมาตี้ 5วัน 3คืน 4L (FEB-MAR)

BHZG-ZALA01

เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 63 | สายการบิน Air Astana (4L) | ชิมบูลัก สกีรีสอร์ท | อัลมาตี้ | หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค | สวนเพรสซิเดนท์ พาร์ค | สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ | โบสถ์เซ็นต์คอฟ | ตลาดกรีนมาร์เก็ต

Share

หมวดหมู่ : KAZAKHSTAN มาฆบูชา

Share

  โปรแกรม
ZALA01 : คาซัคสถาน อัลมาตี้ 5วัน 3คืน 4L


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี้ กรุงอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน
วันที่ 2ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – ชิมบูลัก สกีรีสอร์ท – อัลมาตี้
วันที่ 3อัลมาตี้ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค – อัลมาตี้ – สวนเพรสซิเดนท์ พาร์ค – Mega Mall
วันที่ 4อัลมาตี้ – จตุรัสอิสระภาพ – สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ – โบสถ์เซ็นต์คอฟ – ตลาดกรีนมาร์เก็ต – ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี้
วันที่ 5ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี้ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 63
06 – 10 ก.พ. 63
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 63
39,999
40,999
39,999
11-15 มี.ค. 63
25 – 29 มี.ค. 63
39,999
39,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,700 บาท
Powered by MakeWebEasy.com