อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6วัน 4คืน TG (APR)

BHZG-ZDEL08

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | แคชเมียร์ | อัครา | เดลี | เทือกเขากุลมาร์ค | สวนโมกุล | สวนชาลิมาร์ | สวนนิชาท | ทะเลสาบดาล | พาฮาลแกม | ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย | ทัชมาฮาล | อัคราฟอร์ท | ประตูเมืองอินเดีย | ตลาดพื้นเมืองจันปาท

Share

Share

  โปรแกรม
ZDEL08 : อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6วัน 4คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินอินทิรา คานธี – สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ -กุลมาร์ค
วันที่ 2กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล - ทะเลสาบดาล
วันที่ 3พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท
วันที่ 4สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - สนามบิน อินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองอัครา
วันที่ 5ทัชมาฮาล -  อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - สนามบินอินทิรา คานธี
วันที่ 6สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
  วันเดินทาง
02-07 เม.ย. 2563
03-08 เม.ย. 2563
09-14 เม.ย. 2563
11-16 เม.ย. 2563
12-17 เม.ย. 2563
13-18 เม.ย. 2563
17-22 เม.ย. 2563
24-29 เม.ย. 2563
30,999
30,999
32,999
35,999
35,999
32,999
29,999
29,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com