OSAKA KYOTO TOTTORI 5วัน 3คืน XJ (MAR-APR)

BHTN-XJ169

เดินทาง มี.ค. - เม.ย 63 | สายการบิน AIR AISA (XJ) | เมืองแห่งทะเลทรายญี่ปุ่น | สวนดอกไม้ฮานะไคโร | นิจิสเซคิ | เมืองเก่าโกดังขาวคุราโยชิ | ตลาดปลาเมืองทตโทริ | วัดทองคินคะคุจิ | ศาลเจ้าเฮอัน | เมืองโยนาโกะ | ซากปราสาทโยนาโกะ

Share

หมวดหมู่ : สงกรานต์ Osaka Kyoto

Share

  โปรแกรม
XJ169 : OSAKA KYOTO TOTTORI 5วัน 3คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2สนามบินคันไซประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ 3เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ - เมืองคุราโยชิ – โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ - สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ
วันที่ 4เมืองโยนาโกะ - ซากปราสาทโยนาโกะ - เมืองสะไกมินาโตะ – ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ - ตลาดปลานะคะอุระ – ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ – ปราสาทขนมหวาน - เมืองโอซาก้า
วันที่ 5สนามบินคันไซ –  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
16-20 มี.ค. 2563
17-21 มี.ค. 2563
18-22 มี.ค. 2563
19-23 มี.ค. 2563
20-24 มี.ค. 2563
21-25 มี.ค. 2563
22-26 มี.ค. 2563
23-27 มี.ค. 2563
24-28 มี.ค. 2563
25-29 มี.ค. 2563
26-30 มี.ค. 2563
27-31 มี.ค. 2563
28 มี.ค.-01 เม.ย. 2563
29 มี.ค.-02 เม.ย. 2563
30 มี.ค.-03 เม.ย. 2563
31 มี.ค.-04 เม.ย. 2563
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
01-05 เม.ย. 2563
02-06 เม.ย. 2563
03-07 เม.ย. 2563
04-08 เม.ย. 2563
05-09 เม.ย. 2563
06-10 เม.ย. 2563
07-11 เม.ย. 2563
08-12 เม.ย. 2563
09-13 เม.ย. 2563 (สงกรานต์)
10-14 เม.ย. 2563 (สงกรานต์) B.1
10-14 เม.ย. 2563 (สงกรานต์) B.2
11-15 เม.ย. 2563 (สงกรานต์) B.1
11-15 เม.ย. 2563 (สงกรานต์) B.2
12-16 เม.ย. 2563 (สงกรานต์) B.1
12-16 เม.ย. 2563 (สงกรานต์) B.2
13-17 เม.ย. 2563 (สงกรานต์)
14-18 เม.ย. 2563 (สงกรานต์)
15-19 เม.ย. 2563 (สงกรานต์)
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
31,888.-
32,888.-
35,888.-
35,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
35,888.-
35,888.-
31,888.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com