รัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซุปตาร์ รักใสใส หัวใจฉึกฉึก 7วัน5คืน TG (JAN-APR)

BHTN-TGDME02

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) | วิหารเซนต์บาซิล | มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ | พระราชวังเครมลิน | มหาวิหารเซนต์ไอแซค | พระราชวังฤดูหนาว | นั่งรถไฟ SAPSAN TRAIN

Share

หมวดหมู่ : สงกรานต์ Moscow

Share

  โปรแกรม
TGDME02 : รัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซุปตาร์ รักใสใส หัวใจฉึกฉึก 7วัน5คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว - ที่พัก
วันที่ 2เมืองมอสโคว์ – จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลส์ - Zaryadye Park - ย่านถนนอารบัต – มหาวิหารโดมทอง - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
วันที่ 3เลือกซื้อทัวร์เสริม สวนสุนัขไชบีเรียนฮัตกี้ - ตลาดอิสมายโลโว่ - พระราชวังเครมลิน - ห้างกุม - จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ประตูชัยของมอสโคว์
วันที่ 4นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN - เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงม้า – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์นิโคลัส – โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารคาซาน – ป้อมปีเตอร์และปอล - ถนนเนฟสกี้
วันที่ 5เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเธอรีน - พระราชวังฤดูหนาว - ชอปปิ้ง Outlet Village Pulkovo-  จัตุรัสพระราชวัง
วันที่ 6ประตูชัย Narva – นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN – มอสโคว์ - ช็อปปิ้ง Outlet Village Pulkovo - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว
วันที่ 7กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
  วันเดินทาง
22 – 28 ม.ค. 63
42,888.-
12 – 18 ก.พ. 63
26 ก.พ. – 03 มี.ค. 63
43,888.-
44,888.-
11 - 17 มี.ค. 63
25 - 31 มี.ค. 63
44,888.-
45,888.-
15 – 21 เม.ย. 6345,888.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวมท่านละ 65 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com