ทัวร์พม่าไหว้พระ วันเดียว DD (DEC-MAR)

BHBB-RGNDD009

เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน NOK AIR (DD) | เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี | วัดพระหินอ่อน

Share

Share

  โปรแกรม
RGNDD009 : ทัวร์พม่าไหว้พระ วันเดียว DD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-เจดีย์ชเวดากอง -พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/เทพกระซิบ)-พระงาทัตยี-ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
  วันเดินทาง
วันที่ 08 ธ.ค. 2562
วันที่ 10 ธ.ค. 2562
วันที่ 11 ธ.ค. 2562
วันที่ 17 ธ.ค. 2562
วันที่ 18 ธ.ค. 2562
วันที่ 19 ธ.ค. 2562
วันที่ 25 ธ.ค. 2562
วันที่ 28 ธ.ค. 2562
วันที่ 29 ธ.ค. 2562
6,190.-
5,555.-
4,990.-
4,990.-
4,990.-
4,990.-
4,990.-
6,690.-
6,790.-
วันที่ 08 ม.ค. 2563
วันที่ 09 ม.ค. 2563
วันที่ 11 ม.ค. 2563
วันที่ 12 ม.ค. 2563
วันที่ 14 ม.ค. 2563
วันที่ 15 ม.ค. 2563
วันที่ 16 ม.ค. 2563
วันที่ 18 ม.ค. 2563
วันที่ 21 ม.ค. 2563
วันที่ 22 ม.ค. 2563
วันที่ 23 ม.ค. 2563
วันที่ 25 ม.ค. 2563
วันที่ 28 ม.ค. 2563
วันที่ 29 ม.ค. 2563
วันที่ 30 ม.ค. 2563
5,555.-
5,555.-
5,990.-
5,990.-
5,555.-
5,555.-
5,555.-
5,990.-
5,555.-
5,555.-
5,555.-
5,990.-
5,555.-
5,555.-
5,555.-
วันที่ 02 ก.พ. 2563
วันที่ 04 ก.พ. 2563
วันที่ 05 ก.พ. 2563
วันที่ 06 ก.พ. 2563
วันที่ 08 ก.พ. 2563
วันที่ 11 ก.พ. 2563
วันที่ 12 ก.พ. 2563
วันที่ 13 ก.พ. 2563
วันที่ 15 ก.พ. 2563
วันที่ 18 ก.พ. 2563
วันที่ 19 ก.พ. 2563
วันที่ 20 ก.พ. 2563
วันที่ 22 ก.พ. 2563
วันที่ 25 ก.พ. 2563
วันที่ 26 ก.พ. 2563
วันที่ 27 ก.พ. 2563
วันที่ 29 ก.พ. 2563
5,990.-
5,555.-
5,555.-
5,555.-
5,990.-
5,555.-
5,555.-
5,555.-
5,990.-
5,555.-
5,555.-
5,555.-
5,990.-
5,555.-
5,555.-
5,555.-
5,990.-
วันที่ 01 มี.ค. 2563
วันที่ 03 มี.ค. 2563
วันที่ 04 มี.ค. 2563
วันที่ 05 มี.ค. 2563
วันที่ 07 มี.ค. 2563
วันที่ 10 มี.ค. 2563
วันที่ 11 มี.ค. 2563
วันที่ 12 มี.ค. 2563
วันที่ 17 มี.ค. 2563
วันที่ 18 มี.ค. 2563
วันที่ 19 มี.ค. 2563
วันที่ 21 มี.ค. 2563
วันที่ 22 มี.ค. 2563
วันที่ 24 มี.ค. 2563
วันที่ 25 มี.ค. 2563
วันที่ 26 มี.ค. 2563
วันที่ 28 มี.ค. 2563
5,990.-
5,555.-
5,555.-
5,555.-
5,990.-
5,555.-
5,555.-
5,555.-
5,555.-
5,555.-
5,555.-
5,990.-
5,990.-
5,555.-
5,555.-
5,555.-
5,990.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com