NIIGATA FUKUSHIMA SENDAI 6D4N PREMIUM NIIGATA 6วัน 4คืน TG (FEB)

BHTN-TGKIJ03

เดินทาง ก.พ. 63 | สายการบิน THAI (TG) | ปราสาททสึรุกะ | เมืองฟุคุชิมะ | หมู่บ้านโออุจิ จุคุ | ชมปิศาจหิมะ | เทือกเขาซาโอ | อ่าวมัตซึชิม่าTGKIJ03

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา FUKUSHIMA

Share

  โปรแกรม
TGKIJ03 : NIIGATA FUKUSHIMA SENDAI 6D4N PREMIUM NIIGATA 6วัน 4คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2     สนามบินนีงาตะ – เมืองฟุคุชิมะ – หมู่บ้านโออุจิ จุคุ - แช่ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุกะ - เมืองฟุคุชิมะ
วันที่ 3     ทะเลสาบห้าสี โกชิคินุมะ - ภูเขาซาโอะ - กระเช้าลอยฟ้า ชมปีศาจหิมะ จูเฮียว – อิสระเล่นสกี - กิมซัง ออนเซ็น - เมืองเซ็นได
วันที่ 4ซากปราสาทอาโอบะ รูปปั้นท่านไดเมียว – ช้อปปิ้งคลิสโร้ด -  ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - เมืองมัตสึชิมะ - ล่องเรือมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
วันที่ 5ศาลเจ้ายาฮิโกะ - ตลาดปลาอาหารทะเล เทระโดมาริ - นาขั้นบันได โฮชิโทเกะทานาดะ - ผ่านชม สะพานบันได - เมืองนีงาตะ
วันที่ 6 สนามบินนีงาตะ ประเทศญี่ปุ่น
  วันเดินทาง
06-11 ก.พ. 2563 BUS 4
06-11 ก.พ. 2563 BUS 5
06-11 ก.พ. 2563 BUS 6
33,888.-
33,888.-
33,888.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com