มหัศจรรย์....พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา 3 วัน 2 คืน PG (DEC-APR)

BHBE-MMR031PG

เดินทาง ธ.ค. 62 - เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | วัดเจดีย์ชเวสิกอง | วัดอนันดา | วัดมนุหา | วัดกุบยางกี | วัดติโลมินโล | วัดสัญพัญญู | วิหารธรรมยันจี | หมู่บ้านมิงกุน | เจดีย์มิงกุน | ล่องแม่น้ำอิระวดี | ระฆังมิงกุน | พระราชวังมัณฑะเลย์

Share

Share

  โปรแกรม
MMR031PG : มหัศจรรย์....พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา 3 วัน 2 คืน PG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ - พินอูลวิน - นั่งรถม้าชมเมือง
วันที่ 2     ตลาดเช้าพินอูลวิน - วัดพระมหาอันตูกานตาร์ - ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี - มัณฑะเลย์ –อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง
วันที่ 3     เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – วัดกุโสดอ – สกายน์ - เจดีย์นมนาง - ขึ้นเขาสกายน์ – เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น – เจดีย์อูมินทงแส่ - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
20 - 22 ธ.ค.62
28 - 30 ธ.ค.62
30 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63
31 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63
12,900
15,900
16,900
16,900
07 - 09 ก.พ.63
08 - 10 ก.พ.63
12,900
13,900
07 - 09 มี.ค.63
28 - 30 มี.ค.63
11,900
11,900
03 - 05 เม.ย.63
04 - 06 เม.ย.63
13 - 15 เม.ย.63
13,900
13,900
14,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com