มหัศจรรย์...พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน บินบางกอกแอร์เวย์ 4 วัน 3 คืน PG (DEC-APR)

BHBE-MMR051PG

เดินทาง ธ.ค. 62 - เม.ย. 63 | สายการบิน BANGKOK AIRAWAYS (PG) | เจดีย์ชเวซานดอว์ | วัดเจดีย์ชเวสิกอง | วัดอนันดา | วัดมนุหา | วัดกุบยางกี | วัดติโลมินโล | วัดสัญพัญญู | วิหารธรรมยันจี

Share

Share

  โปรแกรม
MMR051PG : มหัศจรรย์...พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน บินบางกอกแอร์เวย์ 4 วัน 3 คืน PG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
วันที่ 2     พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
วันที่ 3     มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วันที่ 4ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
29 พ.ย.62 - 02 ธ.ค.62
07 - 10 ธ.ค.62
13 - 16 ธ.ค.62
20 - 23 ธ.ค.62
27 - 30 ธ.ค.62
28 - 31 ธ.ค.62
29 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63
30 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63
31 ธ.ค.62 - 03 ม.ค.63
13,900
15,900
13,900
13,900
13,900
17,900
18,900
17,900
18,900
01 - 04 ม.ค.63
04 - 07 ม.ค.63
18 - 21 ม.ค.63
14,900
13,900
13,900
07 - 10 ก.พ.63
21 - 24 ก.พ.63
28 ก.พ.63 - 02 มี.ค.63
14,900
13,900
13,900
06 - 09 มี.ค.63
20 - 23 มี.ค.63
27 - 30 มี.ค.63
13,900
13,900
13,900
03 - 06 เม.ย.63
04 - 07 เม.ย.63
11 - 14 เม.ย.63
12 - 15 เม.ย.63
24 - 27 เม.ย.63
14,900
13,900
16,900
16,900
12,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com