มหัศจรรย์ MYANMAR พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ 3 วัน 2 คืน PG (JAN-MAR)

BHBE-MMR003PG

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน BANGKOK AIRAWAYS (PG) | วัดเจดีย์ชเวสิกอง | วัดติโลมินโล | วัดสัญพัญญู | วัดมหากันดายงค์ | พระราชวังมัณฑะเลย์

Share

Share

  โปรแกรม
MMR003PG : มหัศจรรย์ MYANMAR พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ 3 วัน 2 คืน PG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-ชมทุ่งทะเลเจดีย์
วันที่ 2     พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์
วันที่ 3     มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อุเบ็ง-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
30 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63
31 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63
15,900
15,900
07 - 09 ก.พ.63
08 - 10 ก.พ.63
12,900
13,900
07 - 09 มี.ค.63
28 - 30 มี.ค.63
11,900
12,900
03 - 05 เม.ย.63
04 - 06 เม.ย.63
13 - 15 เม.ย.63
13,900
13,900
14,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com