มหัศจรรย์...MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน PG (DEC-APR)

BHBE-MMR03PG

เดินทาง ธ.ค. 62 - เม.ย. 63 | สายการบิน BANGKOK AIRAWAYS (PG) | เจดีย์เก๊ามูดอว์ | สกายน์ฮิลล์ | พระราชวังมัณฑะเลย์ | วัดกุโสดอ | ระฆังมิงกุน | มัณฑะเลย์ | อมรปุระ | สะพานไม้อูเบ็ง | วัดมหากันดายง

Share

Share

  โปรแกรม
MMR03PG : มหัศจรรย์...MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน PG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์
วันที่ 2     พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล
วันที่ 3     ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
06 - 08 ธ.ค.62
13 - 15 ธ.ค.62
20 - 22 ธ.ค.62
28 - 30 ธ.ค.62
30 ธ.ค. - 01 ม.ค.63
31 ธ.ค. - 02 ม.ค.63
12,900
12,900
12,900
15,900
15,900
15,900
07 - 09 ก.พ.63
08 - 10 ก.พ.63
12,900
13,900
07 - 09 มี.ค.63
28 - 30 มี.ค.63
11,900
11,900
03 - 05 เม.ย.63
04 - 06 เม.ย.63
13 - 15 เม.ย.63
11,900
12,900
13,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com