แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน TG (JAN-MAR)

BHWT-WPTG1110M

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | เมืองทิราโน่ | นั่งรถไฟเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส | เมืองเซนต์มอร์ริทซ์ | เมืองอันเดอร์แมท | นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส | พักเมืองเซอร์แมท | นั่งกระเช้าขึ้นเมทเธอร์ฮอร์น | เมืองมองเทรอซ์ | ชมเมืองเวเว่ย์ | เมืองโลซานน์ | เที่ยวกรุงเบิร์น | เมืองอินเทอร์ลาเก้น | พิชิตยอดเขาจุงเฟรา

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา Switzerland

Share

  โปรแกรม
WPTG1110M : แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน
วันที่ 2     มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติก - เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์
วันที่ 3     เซนต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส - พักโรงแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์สองคืน
วันที่ 4เซอร์แมท – นั่งรถรางสู่จุดชมวิวซูเนกกา – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาโรทฮอร์น - เดินเล่นชมหมู่บ้านเซอร์แมท(2)
วันที่ 5เซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นเขากรอนเนอร์แกรตชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น - เบลาซี – พักในเมืองอินเทอลาเค่นสองคืน
วันที่ 6อินเทอร์ลาเค่น – ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง – ลานหิมะ - เลาเทอร์บรุนเน่น – ฟองดูสวิสฯ – อินเทอร์ลาเค่น / กรินเดลวาลด์(2)
วันที่ 7กรินเดลวาร์ล เฟียสท์ – นั่งกระเช้าชมวิว – ลูเซิร์น – ชมเมือง
วันที่ 8ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - ซุก – ซูริค
วันที่ 9ซูริค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์ – เดินทางกลับ
วันที่ 10ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
26 ม.ค. – 4 ก.พ. 63
117,900
07 – 16 ก.พ. 63117,900
20 – 29 มี.ค. 63117,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 100 บาท / วัน / ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com